Klient: BOZPO-BJ s.r.o.
Rok: 2018

BOZPO-BJ, s.r.o. je spoločnosť, ktorá svojim partnerom zabezpečí komplexné bezpečnostnotechnické služby a služby ochrany pred požiarmi. V ich ponuke nájdete aj ďalšie odborné služby: kontrola a servis hasiacich prístrojov a hydrantov, kurzy prvej pomoci, spracovanie agendy civilnej ochrany a iné.

PhDr. Katarína Chomová, EMBA

interný audítor systému manažérstva BOZP
"Spoločnosti BECREA sme poslali nami navrhnutú grafiku s požiadavkou nastrihania a nakódovania na CMS. S ich prácou som spokojná. Ďakujem."

Zadanie klienta

Na základe vytvorenej grafiky vytvoriť webovú stránku s CMS WordPress. Pôvodná verzia bola ONE page, no v priebehu projektu sa k nej pridali aj podstránky.

Naše riešenie

V tomto projekte sme strihali grafiku podľa najnovších štandardov a prispôsobili ju klientovi v administrácii tak, aby si sám vedel každú z častí úvodnej stránky upravovať osobitne. Teda nie všetko na jednej podstránke, kde by mu nájdenie požadovanej časti trvalo dlhšiu dobu, ale každú časť osobitne.

 

PHP 7

Wordpress

Oslovila vás naša práca? Neváhajte nás nezáväzne kontaktovať.