Tvorba web stránok

Domov / Naše služby / Tvorba web stránok

Postup spolupráce

Príprava a definície cieľov web stránky

Spoločne s vami si prejdeme ciele, ktoré má web stránka dosiahnuť. Hlavnou úlohou je spoznať vaše silné a slabé stránky. Ďalšou úlohou je spoznať vašu cieľovú skupinu. Pomocou týchto informácií vytvoríme myšlienku, ktorej vdýchneme život.

Návrh web stránky

Návrh web stránky pozostáva z definovania prvkov web stránky, ktoré je potrebné umiestniť na presne definované miesta. Stanovujeme informačnú architektúru, pri ktorej presne definujeme štruktúru web stránky, aby bola pre cieľovú skupinu čo najlepšie pochopiteľná a aby web stránka dosahovala svoj cieľ.

Grafické spracovanie web stránky

Grafické spracovanie web stránky je skĺbením prvkov vašej spoločnosti, napríklad farby spoločnosti, s našimi zručnosťami a spoločne Vám vytvoríme jedinečný dizajn, ktorý Vás odlíši od konkurencie.

Programovanie a aplikovanie redakčného systému

To, či klientovi bude naprogramovaný vlastný redakčný systém, alebo využijeme open source systém, záleží na konkrétnom projekte. U nás vždy aplikujeme redakčný systém, ktorý Vám umožní spravovať svoju web stránku aj bez programovacích schopností.

Odovzdanie projektu

Pred odovzdaním projektu máte čas na vyskúšanie jeho funkcionality. Webovú stránku Vám predvedieme a naučíme Vás ju spravovať.

Spolupráca
Ukončenie spolupráce nenastane odovzdaním projektu.
Po jeho odovzdaní, Vám vždy odporučíme ďalšie marketingové kroky, ktoré sú podstatné pre Váš úspešný internetový marketing. Napríklad SEO a PPC kampane, či kampane sociálnych sieťach.