Testovanie obsahu

Domov / Naše služby / Testovanie obsahu

A/B test je nástroj, ktorý slúži na testovanie výkonnosti webovej stránky. Konkrétne sa jedná o testovanie rôznych variant a následné vyhodnocovanie, ktorá z nich je výkonnejšia. Na testovanie sa používa určitá vzorka návštevníkov prichádzajúcich na Vašu webovú stránku. Hlavným cieľom je zvýšiť konverziu webovej stránky.

 

Príklad:

Princíp A/B testingu je jednoduchý. Vytvoria sa alternatívy, ktoré sa porovnávajú s originálom. Napríklad banner “AKCIA” v rôznych farbách a pozíciách na web stránke. Cieľom experimentu je zistiť, ktorá z verzií bude prinášať vyššiu konverziu (v tomto prípade viac preklikov). Víťaz experimentu sa ešte overí a následne aplikuje na web stránku.