Ako upraviť formulár adresy pre firmy? (prestashop)

Ahojte, určite ste sa stretli s problémom, že ak klient zadával Názov spoločnosti vyskočilo mu len jedno okno DIČ / IČ DPH .


Ale kde je IČO?

Tak ak chcete IČO, pôjdete do nastavení

Lokalizácia -> Krajina

a dáte do formátu adresy IČO (dni) Pokiaľ zaškrtnete pole - Potrebujete IČO tak Vám vo formulári vyskočí IČO a musia ho zadávať aj osoby, čo nie je naším cieľom / preto to NEmusíme povoliť 


Trocha programovania:

Otvoríte si: controllers/front/AddressController.php

Zakomentujte si kontrolu či ste zadali IČO:

/*   if ($country->isNeedDni() && (!Tools::getValue('dni') || !Validate::isDniLite(Tools::getValue('dni')))) {$this->errors[] = Tools::displayError('The identification number is incorrect or has already been used.');} elseif (!$country->isNeedDni()) {$address->dni = null;}*/


Otvoríte si: controllers/front/AuthController.php

/*    if ($country->need_identification_number && (!Tools::getValue('dni') || !Validate::isDniLite(Tools::getValue('dni')))) {$this->errors[] = Tools::displayError('The identification number is incorrect or has already been used.');} elseif (!$country->need_identification_number) {$$addresses_type->dni = null;}*/

 Kontrolu máme za sebou a teraz, musíme ten IČO riadok dať tak, aby sa nezobrazoval stále, ale až keď začne niekto vypisovať spoločnost, aby sa zobrazil s DIČ / IČ DPH a to tak, že do idečka vat_number zadáme pole IČO.


Otvoríte si: themes/-vaša-téma-/address.tpl

Odstránime:

{if $field_name eq 'dni'}{assign var="dniExist" value=true}<div class="required form-group dni"><label class="control-label col-sm-4" for="dni">{l s='Identification number'} <sup>*</sup></label><div class="col-sm-6"><input class="form-control" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" type="text" name="dni" id="dni" value="{if isset($smarty.post.dni)}{$smarty.post.dni}{else}{if isset($address->dni)}{$address->dni|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" /><span class="form_info">{l s='DNI / NIF / NIE'}</span></div></div>{/if}

a

{if !$dniExist}<div class="required dni form-group unvisible"><label class="control-label col-sm-4" for="dni">{l s='Identification number'} <sup>*</sup></label><div class="col-sm-6"><input class="is_required form-control" data-validate="{$address_validation.dni.validate}" type="text" name="dni" id="dni" value="{if isset($smarty.post.dni)}{$smarty.post.dni}{else}{if isset($address->dni)}{$address->dni|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" /><span class="form_info">{l s='DNI / NIF / NIE'}</span></div></div>{/if}

 No a pozmeníme zobrazovanie DIČ aby ukázalo aj IČO:

Pôvodne:

{if $field_name eq 'vat_number'}<div id="vat_area"><div id="vat_number"><div class="form-group"><label class="control-label col-sm-4" for="vat-number">{l s='VAT number'}{if isset($required_fields) && in_array($field_name, $required_fields)} <sup>*</sup>{/if}</label><div class="col-sm-6"><input type="text" class="form-control validate" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" id="vat-number" name="vat_number" value="{if isset($smarty.post.vat_number)}{$smarty.post.vat_number}{else}{if isset($address->vat_number)}{$address->vat_number|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" /></div></div></div></div>{/if}


Po úprave

{if $field_name eq 'vat_number'}<div id="vat_area"><div id="vat_number"><div class="form-group dni"><label class="control-label col-sm-4" for="dni">{l s='Identification number'} </label><div class="col-sm-6"><input class="form-control"  type="text" name="dni" id="dni" value="{if isset($smarty.post.dni)}{$smarty.post.dni}{else}{if isset($address->dni)}{$address->dni|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" /></div></div><div class="form-group"><label class="control-label col-sm-4" for="vat-number">{l s='VAT number'}{if isset($required_fields) && in_array($field_name, $required_fields)} <sup>*</sup>{/if}</label><div class="col-sm-6"><input type="text" class="form-control validate" data-validate="{$address_validation.$field_name.validate}" id="vat-number" name="vat_number" value="{if isset($smarty.post.vat_number)}{$smarty.post.vat_number}{else}{if isset($address->vat_number)}{$address->vat_number|escape:'html':'UTF-8'}{/if}{/if}" /></div></div></div></div>{/if}

 No a je to :)

Páči sa Vám naša práca? Dajte nám svoj like na FaceBooku. Ďakujeme.

Kontaktujte nás

+421 948 633 959
info@becrea.sk

Pre klientov

helpdesk@becrea.sk

Klientská zóna

App_[BE]Klient

Naše služby

Tvorba web aplikácií
Tvorba moderných E-shopov
Tvorba mobilných aplikácií
SEO a PPC kampane
Sociálne siete (fb,tw,.)
Kreativita a grafika
Testovanie obsahu
Analýza web stránky

Naši spokojní klienti

Medzi našich klientov patrí Limousin travel s.r.o., Gastro Power Job s.r.o., IDOMASTER s.r.o., E&N Autoparts, s.r.o., EKOAUTO s.r.o., East Slovakia Travel, BOZPO - BJ, s.r.o. a ďalší, pridajte sa k naším spokojným klientom. Ďakujeme za prejavenú dôveru.

© 2019 S [BE]CREA | Ochrana osobných údajov | Cookies